top of page

אמנות דיגיטלית

העבודה הדיגיטלית תורמת לי אפשרויות נוספות לחקירה של שילוב טכניקות ,

זה מאפשר לי התרחבות של היצירתיות ושפה חדשה.

ABSTRACT 

PORTRAITE

Anchor 1
Anchor 2
bottom of page